NAPOJENÍ

Schopnost napojit se na jiné lidi, nebo bytosti, je většinou přisuzována výjimečným jedincům. Není tomu tak. Tuto schopnost máme všichni. Je možné se napojit na jakéhokoli člověka, bytost a komunikovat jako by byl před námi. Můžeme se napojit i na ty, kdo již opustili náš svět. Často se lidé ptají, zda je etické vstupovat do mysli druhých. Má zkušenost je, že pokud nechtějí, nehovoří s námi. Další důležitá možnost je vést dialog sám se sebou. Se svým vnitřním já, případně se svým vnitřním dítětem. Napojení nám dává možnost sestoupit hluboko do našeho podvědomí a zde transformovat naše myšlení  a zrušit dědičné programy, které nám brání rozhodovat o svém životě. Napojení je schopnost, kterou Metoda RUNA užívá při řešení všech situací, které ve svém životě chceme změnit. Tato schopnost se běžně využívá v Rodinných konstelacích, ale Metoda RUNA tuto naši schopnost využívá pro přímé napojení a tím je zcela unikátní.

runa

Čimická 94
Praha 8
181 00
777 648 577 metodaruna@email.cz