Metoda RUNA
Rychle, Účinně a Navždy

Metoda RUNA je prožitková metoda, která úspěšně transformuje všechny negativní emoce. Řeší tudíž vše, z čeho máme špatný pocit.
Nezaměřuje se na konkrétní oblast psychických a emočních problémů, protože vše je o tom jak se cítíme a není důležité jaká okolnost nám špatné pocity způsobuje. Metoda RUNA používá postupy, které jsou v souladu s principy Gestalt terapie.

cs.wikipedia.org/wiki/Gestalt_terapie

PŘÍKLADY Z PRAXE

 1. Chlapec 18 let, od narození na invalidním vozíku píše na FB, že sedí doma, nikam nechodí a chce spáchat sebevraždu. Přijímá nabídnutou pomoc. Po jediném setkání začal sportovat a má přítelkyni. Finanční ocenění si nemůže dovolit, ale jednou za čas napíše jak se má a děkuje.

2. Žena 35 let si stěžuje, že nemůže najít partnera, protože chlapy opouští rodiny, nebo sedí v hospodě a o rodinu se nestarají. Bylo třeba zpracovat vztah k mužům. Pradědeček odešel do války, padl a zanechal po sobě manželku s 5 dětmi. Zde vznikl dědičný program, chlapy opouští rodinu. Racionální vědomí, že padl podvědomí nevnímá a nebere na zřetel. Po zpracování tohoto dědičného programu si tato žena nachází partnera a zakládá fungující rodinu. Aby rodina fungovala tak jak má bylo třeba 3 setkání.

3. Žena 45 let. Stará se u sebe doma o svoji nemocnou maminku. Maminka jí za nic nepoděkuji a ještě ji stále komanduje. Po napojení na maminku došlo k vzájemnému porozumění. Paní si to s láskou s maminkou vyříkala, ta se rozplakala a políbila dceři ruku. Jediné setkání. Tato žena poslala ocenění 5 000 Kč.

4. Muž, 40 let, žena s dětmi ho opouští a on to nezvládá. Je třeba, aby si zpracoval vztah svých rodičů, kteří také nefungovali jak měli, aby pochopil jak má fungovat rodina. Žena se k němu nevrátí, ale mají hezký vztah a ona mu nebrání stýkat se s dětmi. To se dalo vyřešit za jedno setkání. Pak tento muž absolvovalo další 3 setkání, protože si uvědomil, že za to jak žije si zodpovídá jen on sám.

5. Nevidomá žena 55 let, píše, že již nechce žít, ale nemá sílu a odvahu vzít si život. Přijímá nabízenou pomoc. Na prvním setkání řeší nelásku sama k sobě. Trpí sebepoškozováním, pálí se žehličkou protože tato bolet ji dává možnost nemyslet na bolet psychickou a a ubližuje sobě, protože se nenávidí. Děláme vztah s rodiči. Napojení na rodiče se sice daří, ale rodiče odmítají spolupráci. Hledáme příčinu a výsledek je, že nechtějí mluvit o tom co se stalo v dětství této paní. Ona o tom mluvit chce, ale trauma je tak silné, že to nedokáže. Na to, aby tato paní dokázala mluvit o tom co se jí stalo, bylo třeba absolvovat 3 setkání. Pak začne mluvit o tom, že byla opakovaně znásilňována jako malá svým otcem a když se bránila zavíral ji do sklepa. Také ji půjčoval svým kamarádům, kteří ji sexuálně zneužívali tak, že se to zde nedá popsat. Na to aby našla odvahu a sílu o tom mluvit, bylo třeba dalších 2 setkání a aby dokázala žít a radovat se ze života bylo třeba další 3. Dnes již to dokáže. Tato paní chodila 25 let na psychoterapie, absolvovala mnoho setkání která ji nepomohla. Brala antidepresiva. Ta způsobovala jen to, že si nedokázala vzít život. Neposlala ocenění za každé setkání, ale dle svých možností poslala několik menších částek. 

       /Každá negativní zkušenost kterou zvládneme           a dokážeme se z ní poučit je pozitivní./

 

runa

Čimická 94
Praha 8
181 00
777 648 577 metodaruna@email.cz